مبل

شرکتهای تولید و بازرگانی مبلمان، میز، صندلی و پارکت در عمان و تحلیل بازار
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸

شرکتهای تولید و بازرگانی مبلمان، میز، صندلی و پارکت در عمان و تحلیل بازار

آیا عمان کشوری صرفا مصرف کننده است یا کارخانه های تولیدی نیز دارد؟ آیا عمانیها تمامی کالاهای خود را وارد میکنند؟ کالاهای مصرفی عمان چگونه تامین میشوند؟ واردات کالاهای عمان از کدام کشورها صورت میگیرد؟...
ادامه مطلب