مواد غذایی عمان

آمار صادرات و واردات کشور عمان و لیست بازرگانان بزرگ مواد غذایی عمان
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸

آمار صادرات و واردات کشور عمان و لیست بازرگانان بزرگ مواد غذایی عمان

صادرات مواد غذایی، شیرینی، خشکبار و میوه به عمان صادرات به عمان به خصوص در بخش مواد غذایی و خوراکی، به دلیل تنوع محصولات خوراکی و نوشیدنی ایرانی و اینکه عمانیها در بسیاری از موارد...
ادامه مطلب